lisinopril: drug gebruik, dosering & bijwerkingen

Wat is lisinopril?

Lisinopril wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) of congestief hartfalen. Het wordt ook gebruikt voor verbetering van de overleving na een hartaanval.

Lisinopril kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatie gids.

Niet gebruiken lisinopril als u zwanger bent. Het kan het ongeboren kind schaden. Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en vertel uw arts meteen als u zwanger wordt.

Belangrijke gegevens

U dient dit geneesmiddel niet gebruiken als u erfelijk angio-oedeem.

Als je diabetes hebt, niet samen gebruiken lisinopril met eventuele medicatie die aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo, Valturna) bevat.

U moet dit medicijn niet gebruiken als u allergisch bent voor lisinopril of voor een andere ACE-remmer, zoals benazepril captopril, fosinopril, enalapril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, of trandolapril.

Als je diabetes hebt, niet samen gebruiken lisinopril met eventuele medicatie die aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo, Valturna) bevat.

Voordat u dit geneesmiddel

U kan ook nodig zijn om te voorkomen dat lisinopril met aliskiren als u een nierziekte.

U dient dit geneesmiddel niet gebruiken als u erfelijk angio-oedeem.

Om ervoor te zorgen dat lisinopril veilig is voor u, vertel uw arts als u

nierziekte (of als u op dialyse)

leverziekte

diabetes; of

een hoog niveau van kalium in uw bloed.

Als u diabetes of nierziekte hebt, kunt u niet in staat zijn om lisinopril te nemen als u ook het nemen van aliskiren (Tekturna, Tekamlo, Valturna, Amturnide).

Niet gebruiken lisinopril als u zwanger bent. Stop met het gebruik van deze medicatie en vertel uw arts meteen als u zwanger wordt. Dit geneesmiddel kan letsel of de dood van de ongeboren baby veroorzaken als u het geneesmiddel tijdens je tweede of derde trimester. Gebruik effectieve geboortebeperking terwijl het nemen van lisinopril.

Het is niet bekend of lisinopril overgaat in de moedermelk of als het een zogende baby kan schaden. Gebruik dit medicijn niet gebruiken zonder te vertellen uw arts als u borstvoeding geeft een baby zijn.

Neem lisinopril precies zoals voorgeschreven door uw arts. Volg alle aanwijzingen op uw recept label. Uw arts kan incidenteel uw dosis veranderen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten te krijgen. Neem dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Drink veel water per dag, terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Lisinopril kan worden ingenomen met of zonder voedsel.

Uw bloeddruk zal moeten vaak worden gecontroleerd, en je kan regelmatig bloedonderzoek nodig.

Bel uw arts als u aanhoudende braken of diarree, of als u meer dan normaal zweten. U kunt gemakkelijk uitgedroogd raken terwijl u dit geneesmiddel. Dit kan leiden tot zeer lage bloeddruk, elektrolyten stoornissen, of nierfalen tijdens het gebruik van lisinopril.

Als u een operatie nodig heeft, vertel de chirurg van tevoren dat u gebruikt lisinopril. Het kan nodig zijn om te stoppen met het gebruik van het geneesmiddel voor een korte tijd.

Als u wordt behandeld voor hoge bloeddruk, blijven gebruiken deze medicatie, zelfs als u zich goed voelt. Hoge bloeddruk vaak geen symptomen. Het kan nodig zijn om de bloeddruk medicatie gebruiken voor de rest van je leven.

Bewaren bij kamertemperatuur weg van vocht en warmte.

Hoe moet ik lisinopril te nemen?

Neem de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Sla de gemiste dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Geen extra medicijnen te nemen om de gemiste dosis.

Het drinken van alcohol kan verder uw bloeddruk verlagen en kunnen bepaalde bijwerkingen van lisinopril verhogen.

Vermijd steeds oververhit of uitgedroogd tijdens het sporten, bij warm weer, of door het niet drinken van voldoende vloeistoffen. Lisinopril kan zweten verminderen en je kan meer vatbaar voor een zonnesteek zijn.

Heeft zoutvervangers of kaliumsupplementen niet tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, tenzij uw arts u heeft verteld.

Voorkomen dat je te snel vanuit een zittende of liggende positie, of u kunt zich duizelig voelt. Get up langzaam en gestage uzelf op een val te voorkomen.

Get dringende medische hulp als u symptomen van een allergische reactie op lisinopril hebben: netelroos; ernstige maagpijn, moeilijke ademhaling; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Bel meteen als u uw arts

een licht gevoel in het hoofd, zoals u misschien flauwvalt

weinig of geen plassen

hoog kaliumgehalte – misselijkheid, langzame of ongewone hartslag, zwakte, verlies van beweging

nierproblemen – weinig of geen plassen, pijnlijke of moeilijk plassen, zwelling in uw voeten of enkels, vermoeidheid of kort van adem; of

leverproblemen – misselijkheid, pijn in de bovenbuik, jeuk, vermoeidheid, verlies van eetlust, donkere urine, klei-gekleurde ontlasting, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Wat gebeurt er als ik een dosis gemist?

Vaak lisinopril bijwerkingen kunnen zijn

Wat gebeurt er als ik een overdosis?

hoofdpijn, duizeligheid

hoest; of

Wat moet ik vermijden, waarbij rekening lisinopril?

pijn op de borst.

Dit is niet een volledige lijst van bijwerkingen en anderen kunnen optreden. Bel uw arts voor medisch advies over de bijwerkingen. U kan bijwerkingen te melden aan de overheid bij de regering-1088.

Lisinopril bijwerkingen

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor Hypertensie

Aanvangsdosering: 10 mg oraal eenmaal per dag, 5 mg oraal eenmaal per dag; Onderhoud dosis: 20 tot 40 mg oraal eenmaal per dag; Maximale dosis: 80 mg oraal eenmaal per dag; reacties; -De Initiële dosis is 5 mg oraal eenmaal per dag bij patiënten die met een diureticum .; -de 80 mg dosis wordt gebruikt, maar lijkt niet meer effect geven .; -als Bloeddruk niet wordt met alleen lisinopril, kan een lage dosis van een diureticum worden toegevoegd (bijvoorbeeld hydrochloorthiazide, 12,5 mg). Na de toevoeging van een diureticum, kan het mogelijk zijn om de dosis lisinopril verminderen.

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor congestief hartfalen

Begindosering: 2,5-5 mg oraal eenmaal per dag; Onderhoudsdosis: De dosering moet worden verhoogd als getolereerd; Maximale dosis: 40 mg oraal eenmaal per dag; reacties; -De Diureticum dosis moet worden aangepast om te helpen minimaliseren hypovolemie, die kan bijdragen tot hypotensie. Het optreden van hypotensie na de eerste dosis van lisinopril sluit niet uit dat de daaropvolgende zorgvuldige dosistitratie met de drug.

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor myocardinfarct

Initiële dosis: 5 mg oraal (binnen 24 uur na het begin van acuut myocardinfarct); Volgende doses: 5 mg oraal na 24 uur, daarna 10 mg oraal na 48 uur .; Onderhoud dosis: 10 mg oraal eenmaal per dag. De dosering moet nog minstens 6 weken .; reacties; -Therapie moet worden gestart met 2,5 mg bij patiënten met een lage systolische bloeddruk (minder dan of gelijk aan 120 mm Hg en groter dan 100 mm Hg) gedurende de eerste 3 dagen na het infarct. Indien aanhoudende hypotensie optreedt (systolische bloeddruk lager dan 90 mmHg gedurende meer dan 1 uur) therapie moet worden ingetrokken .; Gebruikt: Vermindering van mortaliteit in acuut myocardinfarct

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor diabetische nefropathie

Initiële dosis: 10 tot 20 mg oraal eenmaal per dag; Onderhoud dosis: 20 tot 40 mg oraal eenmaal per dag; Dosering kan worden getitreerd om de 3 dagen; reacties; -niet Een goedgekeurde indicatie.

Gebruikelijke Geriatrische dosis voor Hypertensie

Begindosering: 2,5-5 mg oraal eenmaal per dag; Onderhoudsdosis Doseringen moeten worden verhoogd tot 2,5 mg tot 5 mg per dag op 1 tot 2 weken tussen .; Maximale dosis: 40 mg oraal eenmaal per dag

Gebruikelijke pediatrische dosis voor Hypertensie

Pediatrische patiënten groter dan of gelijk aan 6 jaar; Initiële dosering: 0,07 mg / kg oraal eenmaal per dag (maximaal initiële dosis is 5 mg eenmaal per dag); Onderhoudsdosis: De dosering moet worden aangepast aan de respons van de bloeddruk op 1 tot 2 weken met tussenpozen .; Maximale dosis: Doses boven de 0,61 mg / kg of meer dan 40 mg zijn niet onderzocht bij pediatrische patiënten; reacties; -Dit Geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij pediatrische patiënten jonger dan 6 jaar of bij pediatrische patiënten met een glomerulaire filtratiesnelheid minder dan 30 ml / min.

Vertel uw arts over al uw huidige medicijnen en eventuele u start of stopt met het gebruik, in het bijzonder

lithium

een diureticum of “water pil”

goudinjecties behandeling van artritis

een kaliumsupplement

geneesmiddel om orgaantransplantatie afstoting te voorkomen – everolimus, sirolimus; of

NSAIDs (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) – aspirine, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diclofenac, indomethacine, meloxicam, en anderen.

Deze lijst is niet compleet. Andere geneesmiddelen kunnen interageren met lisinopril, inclusief recept en over-the-counter geneesmiddelen, vitaminen en plantaardige producten. Niet alle mogelijke interacties worden vermeld in deze medicatie gids.

13.03.2015-10-20, 11:05:57.

Lisinopril doseren informatie

Zwangerschap Categorie D Positief bewijs van de risico’s

CSA Schedule N geen gecontroleerde drug

Welke andere drugs zullen lisinopril beïnvloeden?

lisinopril

Goedkeuring Geschiedeniskalender Drug geschiedenis aan de overheid

Hoge bloeddruk amlodipine, metoprolol, hydrochloorthiazide, losartan, furosemide, atenolol

Diabetische nierziekte losartan, enalapril, ramipril, Cozaar, benazepril, irbesartan

Alport Syndrome enalapril, quinapril, fosinopril

Heart Attack Plavix, aspirine, metoprolol, atenolol, warfarine, clopidogrel