leuprolide (intradermale route, intramusculair, subcutaan) voorzorgsmaatregelen

Het is zeer belangrijk dat uw arts controleert de voortgang van u of uw kind op regelmatige bezoeken om ervoor te zorgen dat dit geneesmiddel goed werkt. Bloed- en urinetests kan nodig zijn om te controleren op ongewenste effecten.

Dit geneesmiddel kan leiden tot een ernstige vorm van allergische reactie genaamd anafylaxie. Anafylaxie kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische aandacht. Bel uw arts meteen als u een huiduitslag, jeuk, heesheid, moeite met ademhalen, problemen met slikken, of zwelling van uw handen, gezicht of de mond tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Voor vrouwelijke patiënten: U mag dit geneesmiddel niet krijgen als u zwanger bent of zwanger kan worden. Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap kan uw ongeboren kind schadelijk zijn. Als u denkt dat u zwanger bent geworden tijdens het gebruik van het geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts meteen.

Patiënten die leuprolide voor centrale vroegtijdige puberteit (CPP)

Patiënten die leuprolide voor endometriose of voor bloedarmoede veroorzaakt door tumoren van de baarmoeder

Patiënten die leuprolide voor gevorderde prostaatkanker

Voordat u een medische test, vertel de arts die verantwoordelijk is voor dat u gebruik van dit geneesmiddel. De resultaten van een aantal tests kunnen worden beïnvloed door dit geneesmiddel.