lapatinib (oraal) voorzorgsmaatregelen

Het is zeer belangrijk dat uw arts uw vooruitgang te controleren op regelmatige bezoeken om ervoor te zorgen dat dit medicijn goed werkt. Bloedonderzoek kan nodig zijn om te controleren op ongewenste effecten.

Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap kan uw ongeboren kind schadelijk zijn. Gebruik een effectieve vorm van anticonceptie uit om zwanger te houden. Als u denkt dat u zwanger bent geworden tijdens het gebruik van het geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts meteen.

Ernstige hartproblemen kunnen optreden met dit geneesmiddel. Neem contact op met uw arts meteen als u snel ondervindt, stampende of onregelmatige hartslag, kortademigheid, of ongewone vermoeidheid of zwakte.

Neem contact op met uw arts meteen als u pijn of gevoeligheid in de bovenste maag, bleke ontlasting, donkere urine, een verlies van eetlust, misselijkheid, ongewone vermoeidheid of zwakte, of gele ogen of huid. Dit kunnen symptomen van een ernstige leveraandoening probleem.

Neem contact op met uw arts meteen als diarree optreedt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. U kunt medicijnen nodig hebt om te beheren of te voorkomen dat de diarree.

Neem contact op met uw arts meteen als u beginnen met ademhalingsproblemen, kortademigheid, hoesten, pijn op de borst, koorts, of rillingen. Dit kunnen symptomen van een ernstige longklachten.

Neem contact op met uw arts meteen als u eventuele wijzigingen in uw hartritme te hebben. Je zou duizelig of flauw, of je kan een snelle, beukende, of onregelmatige hartslag hebben. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte als u of iemand in uw familie ooit een hartritme probleem heeft gehad, zoals QT-verlenging.

Ernstige huidreacties kunnen optreden met dit geneesmiddel. Neem contact op met uw arts meteen als u blaarvorming, peeling, of losse huid, rode huid laesies, ernstige acne of huiduitslag, zweren of zweren op de huid, of koorts of rillingen hebben tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Geen andere medicijnen niet innemen, tenzij ze hebben met uw arts besproken. Dit is inclusief recept of nonprescription (over-the-counter [OTC]) geneesmiddelen en kruiden (bv St. Janskruid) of vitaminesupplementen.