genetica van borst- en eierstokkanker (pdqто): genetica [] -high-penetrantie borst- en / of eierstokkanker susceptibiliteitsgenen

BRCA1andBRCA2

Epidemiologische studies hebben duidelijk aangetoond de rol van familiegeschiedenis als een belangrijke risicofactor voor zowel borst- en eierstokkanker. Na het geslacht en leeftijd, een positieve familiegeschiedenis is de sterkste bekende voorspellende risicofactor voor borstkanker. Er is echter lang erkend dat in sommige families, er erfelijke borstkanker, die wordt gekenmerkt door een vroege leeftijd van begin, bilateraliteit, en de aanwezigheid van borstkanker bij meerdere generaties in een schijnbare autosomaal dominant patroon van overdracht (via ofwel de moeder of de vaderlijke afstamming), soms met inbegrip van tumoren van andere organen, met name de eierstok en prostaat. [1, 2] het is nu bekend dat sommige van deze “kanker families” verklaard kan worden door specifieke mutaties in enkele kanker gevoelige genen. De isolatie van verscheidene van deze genen, die, wanneer gemuteerd zijn geassocieerd met een significant verhoogd risico op borst / ovariumkanker, maakt het mogelijk om de risicopersonen. Hoewel dergelijke kanker gevoelige genen zijn van groot belang zijn hoogpenetrante kiemlijn mutaties naar schatting slechts 5% tot 10% van de borstkankers algemeen.

Een 1988 onderzoek meldde de eerste kwantitatief bewijs dat borstkanker gescheiden autosomaal dominante eigenschap in sommige families. [3] Het zoeken naar genen geassocieerd met erfelijke gevoeligheid voor borstkanker is vergemakkelijkt door studies van grote stammen met meerdere getroffen individuen en leidde tot de identificatie van verschillende gevoelige genen, zoals BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN / MMAC1 en STK11. Andere genen, zoals de mismatch repair genen MLH1, MSH2, MSH6 en PMS2, zijn geassocieerd met een verhoogd risico op eierstokkanker, maar zijn niet consistent geassocieerd met borstkanker.

BRCA1

In 1990, een gevoeligheid voor borstkanker gen werd in kaart gebracht door genetische koppeling met de lange arm van chromosoom 17, in het interval 17q12-21. [4] De koppeling tussen borstkanker en genetische markers op chromosoom 17q werd snel bevestigd door anderen, en bewijs voor de samenvallende transmissie van zowel borst- en eierstokkanker gevoeligheid bij gekoppelde families waargenomen. [5] de BRCA1-gen (OMIM) vervolgens geïdentificeerd via positionele klonering werkwijzen en is gebleken 24 exons die een eiwit van 1863 aminozuren codeert bevatten . Kiembaanmutaties in BRCA1 geassocieerd met een vroeg begin van borstkanker, eierstokkanker en eileider kanker. (Zie de Penetrantie van mutaties sectie van deze samenvatting voor meer informatie.) Male borstkanker, pancreaskanker, zaadbalkanker en early-onset prostaatkanker kan ook worden geassocieerd met mutaties in BRCA; [6, 7, 8, 9] evenwel mannelijke borstkanker, pancreaskanker en prostaatkanker sterker geassocieerd met mutaties in BRCA2.